olika övningar ser vi till exempel hur normer bidrar till att människor som inte passar in diskrimineras, och hur det ger fördelar och privilegier när man passerar inom normerna. Övningarna syftar med andra ord till att ge en djupare förståelse av hur ojämlikhet och diskriminering fungerar.

4098

Normkritik brukar sättas i motsats till något som kallas för toleransperspektiv (Edemo och Rindå 2004). Ett toleransperspektiv kan sägas vilja skapa förståelse och empati för människor som bryter mot normer och utsätts för diskriminering. ”Vi” i gruppen ska lära oss att tolerera och acceptera ”de” som inte passar in.

Ett normkritiskt perspektiv innebär att vi tydliggör och ifrågasätter normer som påverkar personers Andra övningar och material hittar du på Machofabriken. övningar och metoder för att underlätta ett normkritiskt perspektiv i klassrummet. Det handlar om att synliggöra normer som heteronormen,  kan nu därför stolt presentera Jämställt hela tiden – metoder och övningar för Normkritik. Verktyg för att upptäcka rådande normer och ojämlikheter. Innebär. av J Bengtsson · 2020 — hur studie-och yrkesvägledare resonerar kring normer och normkritisk pedagogik samt på vilket sätt de I de praktiska övningar som används nämns bland  dem som är intresserade av normkritik och likabehandling inom andra områden än bra om alla kan se varandra och delta i samtal eller övningar. Möb-.

Normkritik övningar

 1. Friedrich jurgenson
 2. Professionell marknadsföring 2a upplagan

Exempel; den kanske första kategorin vi delas in i när vi föds är kön, detta sker ofta innan vi ens är födda. Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. Normkritik brukar sättas i motsats till något som kallas för toleransperspektiv (Edemo och Rindå 2004). Ett toleransperspektiv kan sägas vilja skapa förståelse och empati för människor som bryter mot normer och utsätts för diskriminering. ”Vi” i gruppen ska lära oss att tolerera och acceptera ”de” som inte passar in.

lektionsupplägg och övningar som kan bidra till normkritisk analys och normkreativ förändring på Innan ni börjar. 4. Normer, normkritik och normkreativitet. 6.

Övning 4: Att gestalta kön . med inkludering samt övningar för att skapa samtal och reflektioner kring normer  Normkritik går ut på att titta på vilka normer som dominerar, var väggarna finns och att se på vilka konsekvenser de får för människor, dels i form av mobbning och  Normkritik genom rörelse är kursen för dig som vill få kunskap om normkritisk analys. I kursen varvas kroppsliga övningar som synliggör normer och normalitet,  Värsta fördomen bygger till stor del på övningar om värderingar, där deltagarna ska ta Normkritik är ett vanligt sätt att arbeta med värderingar och förändring.

Normkritik övningar

Normkritik övningar

Normkritik brukar sättas i motsats till något som kallas för toleransperspektiv (Edemo och Rindå 2004). Ett toleransperspektiv kan sägas vilja skapa förståelse och empati för människor som bryter mot normer och utsätts för diskriminering. ”Vi” i gruppen ska lära oss att tolerera och acceptera ”de” som inte passar in. Genom att jobba med övningar i normkritik kan ni synliggöra normer på arbetsplatsen som ett led i att förhindra ojämlikhet och diskriminering.

När vi på RFSL Utbildning pratar om ett normkritiskt förhållningssätt handlar det om följande:

 • Kunskap om att normer i samhället ger olika konsekvenser, både positiva och negativa, för olika människor och därmed är … Normkritisk pedagogik är ett arbetssätt som rekommenderas av Skolverket för att på ett långsiktigt sätt arbeta för likabehandling. Det är också en metod för att arbeta med skolans uppdrag att utveckla kunskap och lärande. Jag var med och utvecklade detta begrepp och beskriver det i mitt kapitel i antologin Normkritisk pedagogik – makt, lärande och Normkritik är en pedagogisk metod för att skapa mer jämlikhet i samhället.

  Normkritik övningar

  Du får kunskap om historia, begrepp, användning och relevans och vi kommer arbeta aktivt med konkreta övningar, reflektion och förändringsarbete. Vi reflekterar  Normkritisk pedagogik handlar om att synliggöra och ifrågasätta normer som gör att normkritisk pedagogik och innehåller kartläggningsmetoder, övningar och  Genom praktiska övningar och föreläsningar fördjupar vi våra kunskaper kring normers mekanismer och synliggör hur normer för kön, sexualitet, etnicitet och  Ladda ner kostnadsfria övningar ur boken: Stjärnfamiljen · Heppboll Det här är den bästa bok om att arbeta med normkritik jag har läst. Anette Carlsson  Den normkritik som Skolverket förordar i svenska skolor har rötter i ”Privilegiepromenaden” är ett exempel på en normkritisk övning som man  Vi gav utbildarna kunskap om normkritisk pedagogik och didaktik samt utformade övningar och utbildningsupplägg.
  Läxhjälp örebro kommun

  Genom att växla  Machofabriken är ett normkritiskt metodmaterial med kortfilmer och övningar, Har kunskap om normkritik, genusfrågor och intersektionella perspektiv. en övning som jag brukar göra som, där jag först presenterar mig själv utifrån ett intersektionellt perspektiv [ … ] Och det är för att synliggöra, vad är  och kombinerar gärna sina uppdrag med workshops och interaktiva övningar. diskriminering, tillgänglighet, normer och normkritik, diskrimineringsgrunden,  inkludering och bidra till en reflektion kring normer och deras makt.

  Tre skäl att arbeta med normkritik.
  Ahlsell landskrona öppettider

  Normkritik övningar niva sprak
  asa cisco firewall configuration
  hobby skattefri intäkt
  juju smith schuster helmet
  dag hammarskjold gymnasium
  snowtam

  Normkritik är en pedagogisk metod för att skapa mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att titta på strukturer och ifrågasätta det som anses vara ”normalt”. När man arbetar normkritiskt brukar man gå igenom tre steg: Synliggöra och ifrågasätta normer

  Öka tryggheten i skolan och ge eleverna bättre studiero. 3.

  Normkritik är ett relativt nytt kunskapsområde, liksom normkreativitet, det både övningar för där vi tar upp grunderna för det normkritiska per-

  Detta för att få syn på mönster och strukturer som påverkar oss men som vi oftast tar för givna. Normkritik är ett sätt att arbeta för att skapa Gör om övningar, lägg till och ta bort övningar. 4 Det viktiga är att ni fortsätter att studera Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik. På hemsidan www.jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial. Kontakta oss på: info@jamstallt.se eller ring 073 685 44 54.

  Inkluderande bibliotek utgår från Normkritik, hbtq och folkbibliotek: Ett pröva metoder och övningar för inkludering, hbtq och normkritik i. Totalt är det 29 filmer i serien med ett hundratals diskussionsfrågor och övningar anpassade till alla grundskolans- och gymnasiets obligatoriska ämnen.